Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2014

SMK90
9949 da3e 500
Reposted fromcontroversial controversial

February 22 2014

SMK90
8395 c36e
Reposted fromallnight allnight viailoveyou iloveyou
SMK90
1839 9ed7
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viailoveyou iloveyou
SMK90
SMK90
czasem to za mało :/ czasami dla faceta to jest naturalne, mógłby zrobić więcej, ale kobieta nie chcę więcej, to jej nie wystarcza mimo to nie chce więcej... ale czy da się przestać kochać, martwić, troszczyć? echhh
SMK90
0702 b981
Reposted frombanita banita viasamozatrucie samozatrucie
SMK90
chciałabym z Tobą porozmawiać, tak po prostu, o niczym szczególnym.
Reposted fromnexxt nexxt viasamozatrucie samozatrucie
SMK90
6346 c298
SMK90
9671 e1dc
Reposted frommisiek2740 misiek2740 vianotthesame notthesame
SMK90
Jestem kimś,kto umiera w środku,ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless vianowaay nowaay
SMK90
Zrobiło mi się niedobrze, ogarnął mnie jakiś dziwny smutek i poczucie, że jestem do niczego. Kochałem ją.
— Bukowski, Kobiety
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viasfeter sfeter
SMK90
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała !
— o. Adam Szustak

February 21 2014

SMK90
Nie szkoda niczego co minęło, szkoda tylko tego, co jest teraz i dzisiaj, szkoda tych godzin i dni, które traciłem, które tylko cierpliwie znosiłem, które nie przynosiły ani darów, ani wstrząsów.
— Hermann Hesse "Wilk stepowy"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawrazliwa wrazliwa
SMK90
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy
Reposted frombizarrement bizarrement viasamozatrucie samozatrucie
SMK90

"W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację." 

— Niczego nie oczekiwać.
SMK90
SMK90
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless vianotthesame notthesame
SMK90
Czuje się sam ze sobą jak pojeb.
— Jakub Żulczyk
SMK90

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.  ”

— — Ernest Hemingway
Reposted fromsuful suful viasamozatrucie samozatrucie
SMK90
1599 3f45
Reposted fromxalchemic xalchemic viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl