Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2014

SMK90
Bo może się zdarzyć i tak, że kiedy się ot­rzy­ma z pow­ro­tem to, cze­go się pragnęło, nie jest to wca­le tym, cze­go się chciało...
— Leena Krohn
Reposted fromswojszlak swojszlak viasamozatrucie samozatrucie
SMK90
5422 1205
SMK90
7056 5e2c
Reposted fromjethra jethra viasfeter sfeter
SMK90
5669 f592
Reposted fromborn2die born2die viaoversensitive oversensitive
SMK90
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
Reposted fromborn2die born2die viaoversensitive oversensitive
SMK90
Nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viamaajaana maajaana
SMK90
Trzeba żyć tym, co się ma, nie tym, co się straciło.
— Kate Morton
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
SMK90
Drwi z blizn, kto nigdy nie doświadczył rany.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
SMK90
SMK90
SMK90
Nie chcę cierpieć więcej. Wiesz, więcej łez. Nie chcę, serce też. 
— "Piaski klepsydr"
SMK90
Wokół mnie burdel,
Ile kosztuje szczęście?
— "Dożylnie"
SMK90
Reposted fromVix Vix
SMK90
SMK90
1751 7da8 500
facebóg
SMK90
Poznaj swoją wartość i zacznij się doceniać.
Reposted frommefir mefir viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
SMK90
Jeżeli chodzi o mnie, to postanowiłem, że jestem martwy, zrezygnowany, szalony. Przeto mówię do Ciebie z całkowitą swobodą. Teraz mam już wszystko gdzieś.
— Jack Kerouac & Allen Ginsberg, "Listy"
SMK90
Na pewno znasz takie noce,
Ten destrukcyjny moment.
W którym każda myśl waży grubo ponad tonę.
— Demonologia
Reposted fromprawowyboru prawowyboru viasamozatrucie samozatrucie
SMK90
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
SMK90
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromnattsu nattsu viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl